Välkomna till vår förskola!

 

Förskolan « Les p’tits choux » välkomnar barn från 1 till 6 år på två avdelningar. Den ligger i ett trevligt kvarter i Stockholm, i närheten av flera grönområden. Vår prioritet är att ge varje barn möjlighet att utvecklas i sin egen takt, i en trygg, attraktiv och stimulerande miljö. Arbetslagets uppgift bygger på att barnen ska kunna interagera med varandra, leka och lära under sin tid på vår förskola. Vi vill, i samarbete med föräldrarna, möta barnens naturliga nyfikenhet och lägga grunden för en livslång lust att lära.

 

Förskolans verksamhet har en fransk språkprofil samtidigt som den knyter an till den svenska läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2016). Hos oss har varje barn möjlighet att lära känna bägge kulturer samt att utveckla sina språkkunskaper i både svenska och franska.

 

Inom ramen av Stockholms stads riktlinjer avseende öppettider (6.30-18.30), erbjuder förskolan att välkomna barnen utefter föräldrarnas behov. För närvarande är förskolan öppen mellan 7.45 och 17.30.

 

Les p'tits choux i pressen:

En fransk förskolesatsning i Stockholm - Enterprise Magazine

 

 

Avdelning 1

På avdelning 1 välkomnar vi 15 barn i åldrarna 1 till 4 år. Arbetslaget består av tre pedagoger: En fransktalande pedagog med fransk högskoleutbildning, som även är avdelningsansvarig, samt två svenskutbildade tvåspråkiga barnskötare. Aktiviteterna erbjuds utifrån barnens intressen och önskemål med hänvisning till den svenska läroplanen (Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016).

 

 

Avdelning 2

På avdelning 2 välkomnar vi 15 barn i åldrarna 4 till 6 år. Arbetslaget består av fyra pedagoger: En pedagog med fransk högskoleutbildning som även är förskolechef, en legitimerad förskollärare, en svenskutbildad barnskötare samt en fransktalande resurs. Arbetet på denna avdelning är i huvudsak baserad på självständighet och självkänsla. Detta genom en anpassad miljö och aktiviteter som erbjuds utifrån barnens intressen och behov. Individuella verkstäder ger barnen möjlighet att förbereda sig för sin framtida skolgång. Arbetet i sin helhet hänvisar till den svenska läroplanen (Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016).