Vi välkomnar barn mellan 1 och 6 år. Om du önskar anmäla ditt barn till väntelistan för en plats på förskolan ska du göra det genom Stockholms stads gemensamma ansökningssystem.

 

Logga in i Min barnomsorg (Länk till annan webbplats, https://barnomsorg.stockholm.se/ ) (du behöver e-legitimation) och följ instruktionerna.

 

Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon 508 00 508, och på mejl forskola@stockholm.se.

 

Du kan läsa mer om det gemensamma ansökningssystemet här:

http://www.stockholm.se/forskola

 

När en plats blir ledig på förskolan, erbjuds den till familjer på väntelistan enligt följande turordning:

 

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt kap 8, 9§ skollagen,
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan har en placering på förskolan
  3. Barn med längst kötid. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placeringen, d.v.s äldre barn går före yngre barn.

 

Tidigast möjliga ködatum är barnets 6-månadersdag. Om ansökan om plats inkommer tidigare blir ködatumet ändå barnets 6-månadersdag.